polskienglish Uniwersytet Wrocławski
Zakład Fizyki Neutrin
pl. M. Borna 9, 50-204 Wroclaw, tel: +48-71-375-9408, fax: +48-71-321-4454
Skład osobowy Doktoranci Byli członkowie Tematyka badawcza
Prezentacja działalności naukowej Zakładu Fizyki Neutrin ([pptx], [pdf]) wygłoszona przez K. Graczyka na Zimowym Przedszkolu Fizyki Teoretycznej (Lądek Zdrój, 10 lutego 2013)

Nasza grupa bierze udział w eksperymencie T2K

Jesteśmy wspierani przez nastepujące granty: